Hoạt động thư viện

TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ KHỐI 5 VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC TRONG KHÔNG GIAN MỞ TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN
28/02/2024

🌈🌈🌈TỔ CHỨC SINH HOẠT CĐ KHỐI 5 VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC TRONG KHÔNG GIAN MỞ TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ VĨNH DIỆN🌈🌈🌈 ✅Trong tuần học vừa qua, tổ chuyên môn Khối 5 đã thực hiện…