Đội ngũ nhân sự

Ban Giám hiệu nhà trường

Giáo viên Chủ nhiệm

Cô giáo Đặng Thu Huyền

Khối trưởng khối 5

Cô giáo Trương Thị Kim Vân

Khối trưởng khối 4

Cô giáo Vũ Thị Ngọc Lan

Chủ tịch Công đoàn nhà trường - Khối trưởng khối 3

Cô giáo Cao Minh Thúy

Khối trưởng khối 1

Cô giáo Bùi Thị Nga

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Đăng Diệu Hà

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Đỗ Thị Chung

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Đoàn Thị Liên

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Lê Hải Yến

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Lê Thanh Hằng

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Nguyễn Thùy Linh

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Phạm Ngọc Đan Thanh

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Phạm Thị Thu Hà

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Phạm Thị Thu Hòa

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Phạm Thùy Ninh

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Tạ Thị Mĩ Hạnh

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Tạ Tuyết Nga

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Vũ Hoài Thu

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Vũ Thị Vân Anh

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Ngô Thị Minh Thư

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Nguyễn Khánh Linh

Giáo viên chủ nhiệm

Cô giáo Nguyễn Thị Huệ

Giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên Bộ môn

Cô giáo Lê Thu Hương

Giáo viên Tiếng Anh - Tổ trưởng tổ Tin - Ngoại ngữ

Cô giáo Nguyễn Thy Ngọc

Giáo viên Mĩ thuật

Thầy giáo Lê Xuân Hưởng

Giáo viên Thể dục

Thầy giáo Phạm Tuấn Hải

Tổ trưởng tổ Văn-Thể-Mĩ - Giáo viên Thể dục

Nhân viên