tieuhoctovinhdien

🚀🚀🚀 STEAM ROBOTICS  DAY 2024– 𝑲𝒉𝒐̛𝒊 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒐 – 𝑻𝒉𝒂𝒚 đ𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒊
15/03/2024

📆 Ngày 15/3/2024, Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện đã tổ chức 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚 𝐡𝐨̣𝐜 – STEAM ROBOTICS DAY 2024 với sự tham gia của … học sinh nhà trường. 🎯 Với chủ đề “Khám phá công nghệ trong…